TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ıslahat kelimesi ile başlayan 3 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ıslahat
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ISLAHAT إصلاحات

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 170-174
Özellikle Osmanlılar’da çeşitli alanlarda yeniden yapılanma, bozulan kurumları çağdaş ihtiyaçlara göre eski haline getirme ve yenileme faaliyet ve düşüncelerini ifade eden terim.
Mehmet İpşirli

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Mehmet İpşirli tarafından kaleme alınmıştır.ISLAHAT إصلاحات

( XVIII. Yüzyıldan Tanzimat’a Kadar )

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 174-185
Özellikle Osmanlılar’da çeşitli alanlarda yeniden yapılanma, bozulan kurumları çağdaş ihtiyaçlara göre eski haline getirme ve yenileme faaliyet ve düşüncelerini ifade eden terim.
Kemal Beydilli

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Kemal Beydilli tarafından kaleme alınmıştır.ISLAHAT FERMANI

yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 185-190
Tanzimat’ın ilânından sonraki uygulamalarla ilgili olarak özellikle gayri Müslimlere yeni haklar tanıyan 1856 tarihli hatt-ı hümâyun.
Ufuk Gülsoy