TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ıraki zeynüddin kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ıraki zeynüddin
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


IRÂKĪ, Zeynüddin زين الدين العراقي

Ebü’l-Fazl Zeynüddîn Abdürrahîm b. el-Hüseyn b. Abdirrahmân el-Irâkī
yıl: 1999, cilt: 19,  sayfa: 118-121
Hadis âlimi ve hâfızı.
M. Yaşar Kandemir