TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ümmi sinan kelimesi ile başlayan 5 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ümmi sinan
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÜMMÎ SİNAN

yıl: 2012, cilt: 42
Halvetiyye tarikatının Sinâniyye kolunun kurucusu
bk. SİNÂNİYYEÜMMÎ SİNAN

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 310-311
Halvetî şeyhi, şair.
A. Azmi BilginÜMMÎ SİNAN HÂFIZI

yıl: 2012, cilt: 42
bk. ABDÜLLATİF EFENDİ, SütçüzâdeÜMMÎ SİNAN TEKKESİ

( Eyüp Ümmî Sinan Tekkesi )

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 311-313
İstanbul’da Eyüp ve Şehremini’de bulunan iki Halvetî-Sinânî tekkesi.
M. Baha Tanman

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm M. Baha Tanman tarafından kaleme alınmıştır.ÜMMÎ SİNAN TEKKESİ

( Şehremini Ümmî Sinan Tekkesi )

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 313-314
İstanbul’da Eyüp ve Şehremini’de bulunan iki Halvetî-Sinânî tekkesi.
M. Baha Tanman

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm M. Baha Tanman tarafından kaleme alınmıştır.