TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


üm kelimesi ile başlayan 62 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde üm
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


el-ÜM الأمّ

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 298-300
İmam Şâfiî’nin (ö. 204/820) son dönemine ait fıkıh külliyatı.
Bilal AybakanÜMÂME bint EBÜ’l-ÂS أمامة بنت أبي العاص

Ümâme bint Ebi’l-Âs b. Rebî‘ el-Kureşiyye
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 300-301
Hz. Peygamber’in torunu.
Ayşe Esra ŞahyarÜMÂME bint HAMZA أمامة بنت حمزة

Ümâme bint Hazma b. Abdilmuttalib el-Hâşimiyye
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 301-302
Hz. Hamza’nın kızı, sahâbî.
Ayşe Esra ŞahyarÜMENÂ الأمناء

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 302
Melâmetîler ve ricâlü’l-gayb taifesinin en üstünlerinden bir grubun adı.
Salih ÇiftÜMEYYE (Benî Ümeyye)

yıl: 2012, cilt: 42
bk. EMEVÎLERÜMEYYE b. ABDÜŞEMS أميّة بن عبد شمس

Ümeyyetü’l-ekber b. Abdişems b. Abdimenâf b. Kusay
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 302-303
Kureyş kabilesinin en önemli iki kolundan biri olan Emevîler’in atası.
İsmail YiğitÜMEYYE CAMİİ

yıl: 2012, cilt: 42
bk. EMEVİYYE CAMİİÜMEYYE b. EBÜ’s-SALT أميّة بن ابي الصلت

Ebü’l-Kāsım (Ebû Osmân) Ümeyye b. Ebi’s-Salt Abdillâh b. Ebî Rebîa b. Avf es-Sekafî
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 303-305
Hikmetli sözleriyle tanınan Arap şairi.
Zülfikar TüccarÜMEYYE b. HALEF أميّة بن خلف

Ebû Safvân Ümeyye b. Halef b. Vehb el-Kureşî el-Cumahî
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 305-306
Hz. Peygamber’in azılı düşmanlarından biri.
Mehmet Bahaüddin VarolÜMİT

yıl: 2012, cilt: 42
bk. RECÂ


Önceki - Sonraki