TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


üftade kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde üftade
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÜFTÂDE افتاده

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 282-283
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin şeyhi, mutasavvıf-şair.
Nihat AzamatÜFTÂDE TEKKESİ

yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 283-284
Bursa’da XVI. yüzyılda kurulan tekke.
Hasan Basri Öcalan