TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


üchuri kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde üchuri
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÜCHÛRÎ الأجهوري

Ebü’l-İrşâd Nûrüddîn Alî b. Muhammed b. Abdirrahmân el-Üchûrî el-Mısrî
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 274-276
Mâlikî fakihi, muhaddis ve mutasavvıf.
Ali Hakan Çavuşoğlu