TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


übey b. kab kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde übey b. kab
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÜBEY b. K‘B أبي بن كعب

Ebü’l-Münzir (Ebü’t-Tufeyl) Übey b. Kâ‘b b. Kays el-Ensârî
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 272-274
Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan ve Kur’an’a hizmetleriyle tanınan sahâbî.
Bünyamin Erul