TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


übbi kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde übbi
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÜBBÎ الأبّي

Ebû Abdillâh Muhammed b. Hilfe b. Ömer el-Veştâtî el-Übbî
yıl: 2012, cilt: 42,  sayfa: 271
Tunuslu muhaddis ve müfessir, Mâlikî kadısı.
İbrahim Hatiboğlu