TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ömer hayyam kelimesi ile başlayan 2 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ömer hayyam
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÖMER HAYYÂM عمر الخيّام

Ebü’l-Feth Gıyâsüddîn Ömer b. İbrâhîm el-Hayyâm
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 66-68
İranlı âlim, şair ve filozof.
Yavuz Unat

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Yavuz Unat tarafından kaleme alınmıştır.ÖMER HAYYÂM عمر الخيّام

( Fars Edebiyatında )

Ebü’l-Feth Gıyâsüddîn Ömer b. İbrâhîm el-Hayyâm
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 68-70
İranlı âlim, şair ve filozof.
Hicabi Kırlangıç

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Hicabi Kırlangıç tarafından kaleme alınmıştır.