ömer halveti kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde ömer halveti
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÖMER el-HALVETÎ عمر الخلوتي

Ebû Abdillâh Sirâcüddîn Ömer b. Şeyh Ekmelüddîn el-Gîlânî el-Halvetî
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 65
Halvetiyye tarikatının kurucusu.
Mehmet Serhan Tayşi