TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


ömer kelimesi ile başlayan 37 madde bulundu.
1-10 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki

Madde adının herhangi bir yerinde ömer
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÖMER عمر

Ebû Hafs Ömer b. el-Hattâb b. Nüfeyl b. Abdiluzzâ el-Kureşî el-Adevî
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 44-51
Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644).
Mustafa Fayda

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Mustafa Fayda tarafından kaleme alınmıştır.ÖMER عمر

( Fıkıh )

Ebû Hafs Ömer b. el-Hattâb b. Nüfeyl b. Abdiluzzâ el-Kureşî el-Adevî
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 51-53
Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644).
Muhsin Koçak

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Muhsin Koçak tarafından kaleme alınmıştır.ÖMER b. ABDÜLAZÎZ عمر بن عبد العزيز

Ebû Hafs el-Melikü’l-Âdil el-Eşecc Ömer b. Abdilazîz b. Mervân b. Hakem el-Ümevî
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 53-55
Emevî halifesi (717-720).
İsmail YiğitÖMER b. ALİ

yıl: 2007, cilt: 34
bk. KĀRİÜLHİDÂYEÖMER AVNİ EFENDİ

yıl: 2007, cilt: 34
bk. AVNİ ÖMER EFENDİÖMER CAMİİ

yıl: 2007, cilt: 34
bk. KUBBETÜ’s-SAHREÖMER DEDE SİKKÎNÎ

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 55-56
Bayramî Melâmîliği’nin pîri.
Haşim ŞahinÖMER b. EBÛ REBÎA عمر بن أبي ربيعة

Ebü’l-Hattâb (Ebû Hafs) Ömer b. Abdillâh b. Ebî Rebîa b. el-Mugīre el-Kureşî el-Mahzûmî
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 56-57
Emevî döneminin ünlü aşk şairi.
Rahmi ErÖMER b. EBÛ SELEME

yıl: 2007, cilt: 34
bk. İBN EBÛ SELEMEÖMER EFENDİ, Câbî

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 57-59
Osmanlı tarihçisi.
Mehmet Ali Beyhan


Önceki - Sonraki