TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


çaganiyan kelimesi ile başlayan 1 madde bulundu.

Madde adının herhangi bir yerinde çaganiyan
kelimesi geçen maddeler için tıklayınız


ÇAGĀNİYÂN چغانيان

yıl: 1993, cilt: 8,  sayfa: 166-167
Mâverâünnehir’de bir bölge ve bugün mevcut olmayan tarihî bir şehir.
Ziya Musa Buniyatov