y harfinde 342 madde bulundu.
51-100 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki


YAHYÂ b. SAÎD el-ANTÂKÎ bk. ANTÂKÎ, Yahyâ b. Saîd

YAHYÂ b. SAÎD el-ENSÂRÎ

YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN

YAHYÂ b. SÂLİH

YAHYÂ b. SELLÂM

YAHYÂ-yı ŞİRVÂNÎ

YAHYÂ TEVFİK EFENDİ

YAHYÂ b. YAHYÂ el-LEYSÎ

YAHYÂ b. YAHYÂ el-MİNKARÎ

YAHYÂ b. YA‘MER bk. İBN YA‘MER

YAHYÂ b. ZEKERİYYÂ

YAKAZA

YAKĪN

YAKĪNİYYÂT

YAKOVA bk. DİYAKOVA

YA‘KŪB

YÂKUB BEG

YÂKUB BEY

YÂKUB ÇELEBİ KÜLLİYESİ

YÂKUB ÇELEBİ ZÂVİYESİ ve TÜRBESİ

YA‘KŪB-i ÇERHÎ

YA‘KŪB el-HADRAMÎ

YÂKUB HAN KÂŞGARÎ

YA‘KŪB b. KİLLİS bk. İBN KİLLİS

YA‘KŪB b. LEYS bk. SAFFÂR, Ya‘kūb b. Leys

YÂKUB PAŞA TEKKESİ

YA‘KŪB b. ŞEYBE bk. İBN ŞEYBE

YA‘KŪB b. TÂRIK

YA‘KŪBÎ

YA‘KŪBÎLER bk. SÜRYÂNÎLER

YÂKUBZÂDE MEHMED EFENDİ bk. MEHMED EFENDİ, Yâkubzâde

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU bk. KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri

YÂKŪT el-HAMEVÎ

YÂKŪT el-MÜSTA‘SIMÎ

YÂKUTİYE MEDRESESİ ve KÜMBETİ

YAKUTLAR

YA‘LÂ b. ÜMEYYE

YALAN

YALÇIN, Hüseyin Cahit

YALI

YALIM, Mehmet Hayrullah Tâcettin

YALOVA

YALTKAYA, Mehmet Şerefettin

YAM bk. PEYK

YAMAK

YAMAN DEDE

YANBOLU

YANIKKALE

YANOVA

YANYA

Önceki - Sonraki