d harfinde 695 madde bulundu.
1-50 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki


DABBE

DABBE (Benî Dabbe)

DÂBBETÜ’l-ARZ

DABBÎ, Ahmed b. Yahyâ

DABBÎ, Mufaddal b. Muhammed bk. MUFADDAL ed-DABBÎ

DABBÎ, Zekeriyyâ b. Yahyâ bk. SÂCÎ, Zekeriyyâ b. Yahyâ

DÂBIK bk. MERCİDÂBIK MUHAREBESİ

DAD

DADALOĞLU

DADAYLI HÂLİD BEY

DAGĀTIR

DAĞ

DÂĞ

DAĞFEL b. HANZALE

DAĞISTAN

DAĞISTÂNÎ, Ömer Ziyâeddin

DAĞLIOĞLU, Hikmet Turhan

DAĞSEVEN, Yusuf

DAHHÂK

DAHHÂK b. KAYS

DAHHÂK b. MAHLED bk. EBÛ ÂSIM en-NEBÎL

DAHHÂK b. MÜZÂHİM

DAHHÂK b. OSMAN

DAHHÂK b. SÜFYÂN

DAHHÂKİYYE bk. İBÂZIYYE

DAHÎL

DÂHİL MEDRESESİ bk. MEDRESE

DAHİLİYE NEZÂRETİ

DÂHİS bk. ABS; FEZÂRE; ZÜBYÂN

DAHKÎ MUSTAFA EFENDİ

DAHLÂN, Ahmed b. Zeynî

DAHLÂN, Kiai Hacı Ahmed

DAHOMEY bk. BENİN

DAHVÂR

DÂÎ

DÂİRE bk. ARÛZ; BAHİR

DÂİRE-i SENİYYE bk. HAZÎNE-i HÂSSA

DÂİRETÜ’l-MAÂRİF bk. ANSİKLOPEDİ

DÂİRETÜ’l-MAÂRİF bk. BUSTÂNÎ, Butrus b. Bûlus

DÂİRETÜ’l-MAÂRİFİ’l-İSLÂMİYYE bk. the ENCYCLOPAEDIA of ISLAM

DÂİRETÜ’l-MAÂRİFİ’l-OSMÂNİYYE

DAKAR

DAKĪKĪ

DAKKA

DAL

DALÂLET

DA‘LEC b. AHMED

DALGIÇ AHMED AĞA

DALKILIÇ bk. SERDENGEÇTİ

DÂLLE bk. LUKATA

Önceki - Sonraki