ö harfinde 87 madde bulundu.
51-87 arası görüntüleniyor.

Önceki - - Sonraki


ÖMER b. ŞEBBE bk. İBN ŞEBBE

ÖMER ŞİFÂÎ EFENDİ

ÖMER VASFİ EFENDİ

ÖMER ZİYÂEDDİN DAĞISTÂNÎ bk. DAĞISTÂNÎ, Ömer Ziyâeddin

ÖMERÎ, Ahmed b. Yahyâ bk. İBN FAZLULLAH el-ÖMERÎ

ÖNERME

ÖNGE, Mehmet Yılmaz

ÖNSÖZ bk. DÎBÂCE; MUKADDİME

ÖPME

ÖRF

ÖRFÎ MAHMUD AĞA

ÖRFÎ-i ŞÎRÂZÎ

ÖRTÜNME bk. TESETTÜR

ÖRÜMCEK bk. ANKEBÛT

ÖŞÜR

ÖVÜNME

ÖZ, Tahsin

ÖZAL, Turgut

ÖZBEK

ÖZBEK HAN

ÖZBEK HAN CAMİİ

ÖZBEKİSTAN

ÖZBEKKAN, Suphi Ziya

ÖZBEKLER bk. ŞEYBÂNÎLER

ÖZBEKLER

ÖZBEKLER TEKKESİ

ÖZBEKLER TEKKESİ

ÖZCAN, Ruhi

ÖZDENÖREN, Alaeddin

ÖZEGE, M. Seyfettin

ÖZİÇE

ÖZKENT

ÖZOK, Said

ÖZÖN, Mustafa Nihat

ÖZÜ

ÖZÜR

ÖZYAZICI, Mustafa Halim

Önceki - Sonraki