Madde adının herhangi bir yerinde
rahbiyye kelimesi geçen 1 madde bulundu.

Bütün ansiklopedi içeriğinde rahbiyye
kelimesini aramak için tıklayınızer-RAHBİYYE الرحبيّة

yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 412-413
Şâfiî fakihi İbnü’l-Mütefennine er-Rahbî’nin (ö. 577/1182) İslâm miras hukukuna dair manzum risâlesi.
Murteza Bedir