TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


 .:: TDV İslâm Ansiklopedisi - ISLAMIC FOUNDATION ::.

cilt: 23; sayfa: 73
[ISLAMIC FOUNDATION - M. Manazir Ahsan]


İngilizler’in dinî eğitimini de üstlenmekte ve onlar için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Vakfın kültürel ilişkiler kurmak için gerçekleştirdiği en önemli programlardan biri İngiliz içişleri, dışişleri ve sağlık bakanlıklarından gönderilen görevlilere İslâm dini ve İngiltere’de yaşayan müslümanlar hakkında seminerler vermesidir. Bunlardan başka özellikle son yıllarda sayıları artan Bosnalı ve Kosovalı mültecilere barınma imkânı sağlamış, bunlara kendi dillerinde İslâmî bilgiler sunan kitaplar yayımlamıştır. Her yıl çeşitli ülkelerden gelen gençler için İngilizce yaz kursları düzenlemektedir. Vakfın 2000 yılından itibaren gerçekleştirmeyi planladığı önemli bir faaliyet de Portsmouth Üniversitesi’nin iş birliğiyle Leicester’deki merkezinde kuracağı Islamic and Social Studies fakültesidir. Merkez ayrıca Muslim World Book Review adlı bir dergiyle dünyada İslâm üzerine yayımlanan kitapları okuyuculara tanıtmayı amaçlamaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:

The Islamic Foundation: Objectives, Activities, Projects, Leicester, ts.; J. S. Nielsen, Muslims in Western Europe, Edinburgh 1992, s. 43-51, 134-136; a.mlf., “Islamic Foundation”, The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World (ed. J. L. Esposito), Oxford 1995, II, 309-310; R. Geaves, Sectarian Influences within Islam in Britain, Leeds 1996, s. 198-206.

M. Manazır Ahsan  


The ISLAMIC QUARTERLY

İslâm kültürü hakkında İngiltere’de üç ayda bir çıkan akademik dergi.

Madde güncellenmektedir...  


İSLİMYE

Bulgaristan’da bugün Sliven adını taşıyan şehir.

Bulgaristan’ın güneydoğusunda modern bir endüstri merkezi durumunda bulunan şehir Novoselska ve Asenovska ırmaklarının birleştiği noktada, büyük Trakya ovasının kuzey köşesinde Balkan dağlarının eteklerinde yer alır. Özellikle XIX. yüzyılda kalabalık nüfuslu, yirmiden fazla camisi bulunan, halkın yarısını müslümanların oluşturduğu, 1834’te kurulmuş olan dokuma fabrikasıyla Balkanlar’daki ilk endüstri şehri olarak önem kazanmıştır.

Şehrin tarihi Roma ve erken Bizans dönemlerine kadar iner. Kuvvetli bir istihkâm olarak ortaya çıktığı anlaşılan şehirde 1970’te yapılan kazılarda Roma devri surlarının kalıntıları ve Hisarlık denilen yerde Hıristiyanlığın ilk yayıldığı dönemlere ait bir bazilika tesbit edilmiştir. Şehrin duvarları bu dönemlerde 140 × 140 metrelik bir sahayı kaplamaktaydı. Burada Roma imparatorlarıyla XIII. yüzyıla kadar hâkimiyetlerini sürdüren Bizans idarecilerine ait paralar ve seramik parçaları bulunmuştur. Şehrin Osmanlı dönemindeki adı Slavca “erik şehri” anlamındaki Sliven’den gelmektedir. Bazı ansiklopedik kaynaklar İslimye’nin, ilk olarakNot: Sayfa başlangıcındaki maddenin pdf'sini gösterir